Hvem er vi?

Vi er en munter flok med åbent sind og virkelyst. Vi ønsker os brændende en forening, der rækker ud over skolerne i Ollerup – så du er hjerteligt velkommen uanset hvem du er – bare du kan tilslutte dig vores formål. Læs mere om medlemsskab

Vi har indgået aftale med den altid inspirerende og grundtvigsk optagede Ingrid Ank om at være vores første præst. Læs mere om Ingrid.

Frie Grundtvigske er også medlem af Grundtvigsk Forum

Bestyrelsen for Frie Grundtvigske består af:

Louise Hørlyck Finnerup, Formand
Britt Stochholm, Næstformand
Mette Sanggaard, Kasserer
Simon Finnerup
Hanne Kirk

Suppleanter: Julie Lykke Haugaard & Jane Jensen

Læs vores vedtægter

Pssst… Vi er ikke en sekt – vi er Champagne

VI VIL SAMARBEJDE MED DE LOKALE KIRKER

I den grundtvigske tradition finder vi fri- og valgmenighederne. De udspringer af uenigheder i sognene omkring trosopfattelsen – typisk i et opgør med Indre Mission. De grundtvigske så lyst på kristendommen og betonede menneskelivets fordring og meningsfuldhed og var knapt så optaget af livet efter døden. 

Vi står i dag og i vores sogne et helt andet sted!  Vi ønsker ikke at sætte os i opposition eller løsrive os. Vi vil på pionérmæssig vis give vores bud på et aktivt, grundtvigsk menighedsliv – med tilknytning til og som supplement til folkekirken.  

Vi vil ikke udfordre den almindelige liturgi, men vi vil gerne afprøve forskellige måder at puste liv i det, som foregår i og omkring selve gudstjenesten.