Studiekredsen “Grundtvig dengang og nu”

Studiekredsen

“Grundtvig dengang og nu”

Form: En folkelig-akademisk form bestående af fællessange, oplæg, tekstlæsninger og samtale.

Indhold

Lever Grundtvigs ånd og tanker videre den dag i dag? Og giver de gamle idéer mening i mødet med nutidens vilkår og udfordringer – globalisering, digitale medier, læringsmål, sekularisering, bæredygtighed og identitetspolitik?

Selvom Grundtvig i sin livstid fik udgivet mere end 36000 sider, forsøger vi i studiekredsen Grundtvig dengang og nu at danne os et indblik i blot nogle af hans væsentlige idéer og indsatsområder. Vi vil i fællesskab reflektere over Grundtvigs virkningshistorie og drøfte aktuelle emner og problemstillinger i lyset af hans tanker. Grundtvig ville kalde dette for en historisk-poetisk arbejdsmetode: At vi i fællesskab bestræber os på at forstå fortiden og forholde os til vores kulturelle grundlag, og i det lys gør os tanker om nutiden og den fremtid, vi er medskabere af.

Undervisningsplan

 1. 1/9/2022 kl. 19.00-21.30: Grundtvigs liv og samtid. Introduktion til studiekredsen.
 2. 6/10/2022 kl. 19.00-21.30: Teologen Grundtvig – og hans syn på kirke, tro, asatro og kristendom.
 1. 3/11/2022 kl. 19.00-21.30: Skolemanden Grundtvig – og hans syn på skole, undervisning og dannelse.
 1. 1/12/2022 kl. 19.00-21.30: Politikeren og samfundsbyggeren Grundtvig – og hans syn på folk og fædreland, dansk sprog, det nationale og internationale.
 1. 12/1/2023 kl. 19.00-21.30: Grundtvigs antropologi og kosmologi – og hans syn på menneske, frihed og fællesskab.
 1. 2/2/2023 kl. 19.00-21.30: Grundtvig og fortællingen – og hans syn på narrativitet, livshistorier, det historisk-poetiske og det levende ord.
 1. 2/3/2023 kl. 19.00-21.30: Den poetiske Grundtvig – og hans sang til livet.

Information og praktiske oplysninger

 • Studiekredsens form: En folkelig-akademisk form bestående af fællessange, oplæg, tekstlæsninger og samtale.
 • Studiekredsens indhold: Det indholdsmæssige fokus er Grundtvig dengang og nu – en behandling af det historiske grundlag, Grundtvigs tanker, virke og ideer, knyttet til den grundtvigske virkningshistorie og relevans i dag.
 • Kompendium udleveres første gang med primærtekster og baggrundstekster. Der vil indgå mindre forberedelse/efterlæsning til hver studiekreds.
 • Sted: Kaminstuen, Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge.
 • Deltagere medbringer selv kaffe/the/forfriskning.
 • Tilmelding: simonfinnerup@gmail.com
 • Underviserne er tilknyttet de frie skoler i og omkring Ollerup og er engageret i Frit Grundtvigsk Trosfællesskab:
  • Gennemgående undervisere: Birte Fahnøe Lund og Simon Finnerup
  • Øvrige undervisere: Ole Pedersen, Louise Hørlyck Finnerup, Mette Sanggaard, Britt Stockholm og Hanne Kirk
 • Deltagerbetaling: 1000 kr. (500 kr. for studerende) for alle syv undervisningsgange.  Frit Grundtvigsk Trosfællesskab dækker deltagerbetaling for egne medlemmer, se vilkår og muligheder for medlemskab på www.5762aand.dk.
 • Yderligere information, kontakt:

Steen Tinning, (skoleleder@folkeakademietsydfyn.dk), angående øvrige praktiske forhold.