Hvad vil vi?

FORMÅL
Frie Grundtvigske er en forening, der baserer sit virke på et grundtvigsk, evangelisk-luthersk bekendelsesgrundlag, som kendes fra folkekirken. Frie Grundtvigske har til formål at danne ramme om en kirkelig samtale i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og kulturelle tilbud. Det er foreningens formål at afsøge og etablere samarbejde og initiativer med de lokale folkekirker og andre interesserede for at styrke et kirkeligt engagement og trosfællesskab i lokalområdet.

VORES PEJLEMÆRKER

Vi vil være et fællesskab for mennesker med interesse i troens betydning og plads i menneskelivet og livsoplysningen. Vi har hjerte og hjemme i den grundtvigske kristendoms- og trosopfattelse, med frisindet i højsædet og en naturlig plads til tvivlen.   Vi er blandt andet inspireret af Jens Rosendahls “Troen er ikke en klippe” – som for os er en forbilledlig samtale med et medmenneske om tro.  

Vi vil forsøge at være det sidste ben i den grundtvigske taburet. De to andre ben består af omsorgen for den grundtvigske forståelse af et meningsfuldt skole- og kulturfællesskab. Disse to står stærkt i det geografiske område, hvor vi er hjemmehørende, men med det sidste ben: et dynamisk, grundtvigsk kirkeliv, forsøger vi at skabe et sted for et aktivt, handlende åndsfællesskab.

Vi vil være et samlingssted for personer og familier. Et fællesskab omkring samtale, oplysning og forkyndelse, der tilbyder aktiviteter, der traditionelt knytter sig til et menighedsliv og på en måde, der  matcher et moderne familieliv. Vi afholder fire årlige temagudstjenester og en række andre arrangementer hvor tro og tvivl er i centrum.

Vi ønsker at lave et fællesskab, hvor enhver kan synge med sit næb og bidrage i en åben og fordomsfri samtalekultur. Derfor holder vi meget af Grundtvigs citat: “Med venner i lys vi tale”